Lydanlæg
Hvad er det hele værd, hvis man intet kan høre?

I Best-Seat ved vi, hvad der skal til, for at et lydanlæg optimalt dækker et lokale – uanset
om det er en sports arena eller en kantine etc.

Vi har erfaring i opsætning og drift af lydanlæg til stadions, sportshaller, danse- og spillesteder, surroundanlæg til biografer samt lydanlæg til auditorier, mødelokaler og kantiner. 

Vi er også specialister inden for teleslyngeanlæg og udfører både beregninger for slyngeudlægning, installation samt udfører den efterfølgende kontrol og attest.
 
 
 

Akustiske beregninger for taleforståelighed og lydniveau

For at sikre, både et tilstrækkeligt højt lydniveau samt en god taleforståelighed i et givent rum, foretager vi selv akustiske beregninger i programmet Ease Acoustic Simulator, hvor lokalet indtegnes og overfladers absorption og refleksion medregnes i lydberegningerne.
 
 EASE hal

Taleforståelighed, der er et udtryk for, hvor godt tale kan høres og forstås, måles ved hjælp af en STI-værdi fra 0 til 1 (Speech Transmission Index). Lydniveau – eller lydtryk – måles i SPL (Sound Pressure Level).

Med SPL og STI-målinger får du som kunde teknisk dokumentation for, at lydsystemet i dit rum rent faktisk lever op til de krav, der stilles.

Vi samarbejder i projekteringsfasen gerne med arkitekten, ingeniøren, elektrikeren eller andre, der har behov for hjælp til at få et godt og funktionelt lydanlæg installeret.
 
 
 

 


I Best-Seat leverer vi

Lyd og billedinstallation med fokus på nem betjening og høj ydeevne. Uanset om der er tale om løssalg, installation eller udlejning, er det vores klare mål, at du som bruger bliver sikret en problemfri tilværelse med audiovisuelt udstyr.

Kontakt os

Best-Seat ApS
Marielundvej 46 C
2730 Herlev
Telefon: 39 67 11 13
E-mail: info@best-seat.dk

Copyrights

© 2012 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk